Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky – 2. opravný termín prosinec 2023

Termíny

Písemná zkouška

Ústní zkouška

1. 12. 2023 od 8:00 (3. patro)

8. 12. 2023 od 8:00 dle harmonogramu (3. patro)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpis – Strojní mechanik (zámečník)

Rozpis Automechanik

Rozpis praktické zkoušky

Rozpis – Obráběč kovů

Rozpis Elektrikář – silnoproud

Rozpis – Obráběč kovů (CNC)

Rozpis – Elektrikář (robotika)

Zahájení ústní části v 8:00 a vyhlášení výsledků je povinné pro všechny žáky, kteří ten den konají zkoušku.

Závěrečné zkoušky – řádný termín červen 2024

Termíny pro třídy U3A, U3B

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

3. 6. 2024 od 8:00 (Aula)

4. 6. až 7. 6. 2024 od 8:00 (dle rozpisu)

17. 6. a 18. 6. 2024 od 8:00 dle harmonogramu

Termíny pro třídy M3B, M3C

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

14. 6. 2024 od 8:00 (Aula)

17. 6. až 18. 6. 2024 od 8:00 (dle rozpisu)

25. 6. a 26. 6. 2024 od 8:00 dle harmonogramu

Souvislá měsíční stáž 3. ročníků proběhne od 29. 4. do 24. 5. 2024.

Okruhy témat jednotlivých oborů pro školní rok 2023/2024