Závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky – prosinec 2022

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

2. 12. 2022 od 8:00 (Malá zasedací místnost 3. patro)

5. 12. 2022 od 8:00

9. 12. 2022 od 8:00 dle harmonogramu (Malá zasedací místnost 3. patro)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpis – Strojní mechanik (zámečník)

Zahájení ústní části v 8:00 a vyhlášení výsledků je povinné pro všechny žáky, kteří ten den konají zkoušku.