Šablony II

Od února 2020 škola zahájila realizaci projektu:

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“      
„Šablony pro SŠ a VOŠ II.“

Číslo výzvy:                            02_18_065
Registrační číslo:                 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015854
Název projektu:                   Šablony SPŠT JBC


Projektu se účastní:

  • Speciální pedagog, který se bude po celou dobu realizace projektu věnovat žákům s potřebou podpůrných opatření
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele každý měsíc připraví a zrealizuje jednu z uvedených aktivit: kulatý stůl, workshop s různým zaměřením
  • 7 pedagogů, kteří se zúčastní stáží u zaměstnavatelů
  • 4 pedagogové se zúčastní aktivity, jejímž cílem je profesní růst pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v cizím jazyce 
  • 10 pedagogů se zúčastní aktivit, jejímž cílem je profesní růst v oblasti polytechniky
  • 14 pedagogů se bude vzdělávat v oblasti zaměřené na inkluzi 
  • do výuky bude zapojen odborník z praxe
  • žáci s pedagogy se zúčastní projektových dnů mimo školu