Erasmus +

Projektové období 2020 – 2022

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci došlo k pozastavení projektu Erasmus+. Pokud to situace dovolí, budou se stáže realizovat od září.

Během 2 let vyšleme v rámci tohoto projektu do zahraničí 52 účastníků na čtyřtýdenní odbornou praxi a 4 účastníky na tříměsíční odbornou praxi v aktivitě ErasmusPro. 32 krátkodobých stáží se uskuteční v Irsku a 20 v Anglii. Dlouhodobé stáže se uskuteční v Irsku. Mezi účastníky bude 12 žáků z učňovských oborů. Mezi navštívené destinace se nově přidá Dublin. Účastníci budou pracovat na moderně vybavených pracovištích a budou získávat nové odborné kompetence ve svém oboru. Dle zaměření stáže se bude jednat např. o tvorbu a úpravu technické dokumentace – 2D výkresů a 3D modelů, obsluhu CNC strojů, provádění diagnostiky, oprav a servisu dopravních prostředků, provádět údržby a oprav elektrických strojů a zařízení, montáž elektroinstalací, zabezpečovací techniky aj. Účastníci budou samozřejmě pracovat pod vedením místního experta (mentora).

Délka praxe bude 6 – 8hodin denně, 5 dní v týdnu.  Ve volných dnech bude probíhat kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.

Před stáží projdou účastníci přípravným kurzem, který bude probíhat ve škole mimo běžnou výuku. Účastníci absolvují kurz angličtiny vč. online kurzu OLS, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a mnoho VŠ v celé EU. Europass usnadní získání pracovního místa.  Vybrané pak VŠ po předložení Europassu odpouští přijímací zkoušky z cizího jazyka.

Projektové období je nyní naplánováno následovně:

•    Erasmus+ – 4týdenní stáže v Irsku a Velké Británii proběhnou v období červen – červenec 2021 a 2022

•    ErasmusPro – 3měsíční stáže v Irsku proběhnou v období červen – září 2021 a 2022

Pokud dojde ke změně období budou žáci včas informováni.


Projektové období 2018 – 2020

Během 2 let projektu se ho bude účastnit 40 žáků 3. ročníků ze všech maturitních oborů školy, kteří absolvují 4 týdenní stáž a 2 absolventi čtyřletých studijních oborů, kteří absolvují 3 měsíční stáž. Stáže žáků proběhnou v rámci povinné odborné praxe. Stáže se odehrají v Irsku a v Anglii. Účastníci na stáži získají nové odborné kompetence ve svém oboru, naučí se pracovní postupy, seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Budou pracovat s moderní technikou. Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní získání pracovního místa.

Více informací na sekretariátu školy.

Stáže 2019/2020

Stáž v AngliiStáž v IrskuStáže 2018/2019

Stáže v Anglii a Irsku
Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.