Erasmus +

Projektové období 2020 – 2023

Během 3 let vyšleme v rámci tohoto projektu do zahraničí 52 účastníků na čtyřtýdenní odbornou praxi a 4 účastníky na tříměsíční odbornou praxi v aktivitě ErasmusPro.
Mezi účastníky bude 12 žáků z učňovských oborů. Účastníci budou pracovat na moderně vybavených pracovištích a budou získávat nové odborné kompetence ve svém oboru. Dle zaměření stáže se bude jednat např. o tvorbu a úpravu technické dokumentace – 2D výkresů a 3D modelů, obsluhu CNC strojů, provádění diagnostiky, oprav a servisu
dopravních prostředků, provádět údržby a oprav elektrických strojů a zařízení, montáž elektroinstalací, zabezpečovací techniky aj. Účastníci budou samozřejmě pracovat pod vedením místního experta (mentora).

Délka praxe bude 6 – 8hodin denně, 5 dní v týdnu.  Ve volných dnech bude probíhat kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.

Před stáží projdou účastníci přípravným kurzem, který bude probíhat ve škole mimo běžnou výuku. Účastníci absolvují kurz angličtiny vč. online kurzu OLS, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a organizací praxe.

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a mnoho VŠ v celé EU. Europass usnadní získání pracovního místa.  Vybrané pak VŠ po předložení Europassu odpouští přijímací zkoušky z cizího jazyka.

Prázdninové stáže 2021 až 2023

Stáže 2022/2023

Ve školním roce 2022-2023 žáci vycestovali do dvou zemí – Irska (Dublin, Cork, Mallow) a Španělska (Alicante):

Stáže 2021/2022

Ve školním roce 2021-2022 žáci vycestovali do Corku, Dublinu a Mallow:


Projektové období 2018 – 2020

Během 2 let projektu se ho bude účastnit 40 žáků 3. ročníků ze všech maturitních oborů školy, kteří absolvují 4 týdenní stáž a 2 absolventi čtyřletých studijních oborů, kteří absolvují 3 měsíční stáž. Stáže žáků proběhnou v rámci povinné odborné praxe. Stáže se odehrají v Irsku a v Anglii. Účastníci na stáži získají nové odborné kompetence ve svém oboru, naučí se pracovní postupy, seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Budou pracovat s moderní technikou. Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní získání pracovního místa.

Více informací na sekretariátu školy.

Stáže 2019/2020

Stáž v AngliiStáž v IrskuStáže 2018/2019

Stáže v Anglii a Irsku