Stipendia

Stipendijní program je určen pro žáky, kteří se vzdělávají v podporovaných oborech vzdělání poskytovaných středními školami se sídlem na území Libereckého kraje.

Výše motivačního stipendijního příspěvku činí za měsíc (dle stipendijního řádu platného od 1. 9. 2021):
1. až 3. ročník 500 Kč

Výše prospěchového stipendijního příspěvku činí za jedno pololetí (dle stipendijního řádu platného od 1. 9. 2021):
1. ročník 1000 Kč
2. ročník 2000 Kč
3. ročník 3000 Kč

Podporované obory

KÓD OBORUNÁZEV OBORU VZDĚLÁVÁNÍ
 23-51-H/01 Strojní mechanik
 23-52-H/01 Nástrojař
 23-56-H/01 Obráběč kovů
 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
 26-51-H/01 Elektrikář (slaboproud)