Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.

registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_042/0002297

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro výuku žáků v oblasti polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci odborných učeben v jednotlivých patrech budovy Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou a především k pořízení moderního vybavení pro výuku odborných předmětů žáků této školy. Jedná se na příklad o žákovská pracoviště vybavená sestavami modulárních stolů pro výuku elektrotechniky, měřící přístroje, jakými jsou Charpyho kladivo, zkušební trhací stroj, mikrometry, posuvná měřítka apod., průmyslový robot včetně modulární buňky, obráběcí stroje, CNC centra, frézy, soustruhy, brusky apod. Projektem budou dotčeny učebny kontroly a měření, robotiky, dílny odborného výcviku strojního i ručního obrábění kovů (CNC dílna, soustružna a frézárna), kovárna a elektro dílny.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.