GDPR

(v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)

Pověřenec GDPR:

Bc. Roman Šikola – sdílený pověřenec pro příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80  Liberec 2

tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
e-mail: roman.sikola[at]kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Froněk – ředitel školy
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,  příspěvková organizace
Belgická 4852
466 01 Jablonec nad Nisou

mobil: +420 602 163 905
tel.: +420 483 359 211
e-mail: reditel[at]spstjbc.cz
ID DS: xigk82u

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem nebo poštou. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.