Informace o škole

Historie školy sahá až do roku 1952, kdy vzniklo Odborné učiliště při národním podniku LIAZ. Toto učiliště bylo zaměřeno na komplexní výuku převážně strojírenských oborů. V roce 1963 se škole díky odborné péči pedagogů podařilo získat státní vyznamenání za vynikající přípravu žáků na budoucí povolání. Postupem času byla škola soustředěna včetně praktické výuky na jedno místo a to do areálu LIAZU z původního rozdělení, kdy praktická výuka probíhala u městských lázní a i na odloučeném pracovišti v Mnichově Hradišti. Svůj vzhled budova získávala postupnou rekonstrukcí, která započala už v 80 letech a svůj nynější název Střední průmyslová škola technická, organizace získala k 1. 7. 2007 po sloučení Střední školy technické a Střední průmyslové školy strojnické v Jablonci nad Nisou.

Uchazeči mají na výběr z 10 technických oborů, v rámci kterých mohou získat maturitní zkoušku, nebo výuční list. Zároveň mají možnost při studiu vybraného maturitního oboru (mechanik – elektrotechnik a mechanik – seřizovač CNC strojů) získat ve 3. ročníku i výuční list v rámci jednoho čtyřletého studia. Studium na škole je bezplatné včetně konzultací, žáci si platí pouze učebnice a školní pomůcky, pro učňovské obory je poskytován bezplatně pracovní oděv a obuv do dílen. Obor mechanik – opravář motorových vozidel má možnost v rámci studia zdarma získat řidičské oprávnění pro skupinu B a C, žáci ostatních oborů mohou autoškolu absolvovat se slevou. Škola dále nabízí i mimoškolní aktivity formou kroužků jak pro žáky školy, tak pro žáky základních škol. Žáci vybraných oborů mají navíc možnost získat prospěchové a motivační stipendium v rámci Stipendijního programu Libereckého Kraje. Ve 3. ročníku žáci absolvují měsíc odborné praxe v partnerských firmách. Zároveň si díky projektu Erasmus+ do kterého je škola zapojena, mohou zažádat o praxi v zahraničí, kdy vycestují do Anglie, nebo Irska a pracují zde ve firmách odpovídajících jejich oboru a zároveň si zlepšují své jazykové dovednosti. V současné době škola disponuje odbornými učebnami například učebna robotiky, CNC strojů, soustružna, či kovárna.

V budově se dále nachází autodílna a několik počítačových učeben. Veškeré vybavení technických učeben se modernizuje tak, aby měli žáci možnost se učit na současných technologiích. Nezapomínáme ani na sportovní vyžití žáků, proto má škola mimo jiné i posilovnu a žáci maturitních oborů absolvují ve 2. ročníku sportovní kurz. Dle přibývajících diplomů a ocenění se našim žákům daří i v tomto odvětví. Zajištěno je jak stravování od firmy Scolarest, tak ve spolupráci se Střední školou řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, poskytujeme dojíždějícím studentům i ubytování, které se nachází přibližně 3 km od školní budovy s možností autobusové dopravy.

Škola umísťuje na předních příčkách v rámci ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“ (v letech 2018-2019 se umístila na 2 místě). V neposlední řadě škola provozuje doplňkovou činnost pro veřejnost ve formě autoservisu, pneuservisu, rekvalifikačních kurzů a pronájmu prostor.