Školská rada

Doplňující volby 2024:

Funkční období člena ŠR je tříleté. Pro volby do ŠR může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů.
Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději 15 dnů před dnem voleb do ŠR řediteli školy.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Listiny kandidátů budou ředitelem školy zveřejněny 5. 6. 2024 na nástěnce v 5. patře a na webu školy.

Volby se budou konat 13. a 14. června 2024 v budově Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace.

Školní rok 2023/2024

Školní rok 2022/2023

Doplňující volby 2023:

Funkční období člena ŠR je tříleté. Pro volby do ŠR může navrhovat každý zletilý  občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů.
Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději 15 dnů před dnem voleb do ŠR řediteli školy.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Listiny kandidátů budou ředitelem školy zveřejněné 2. 6. 2023 na nástěnce v 5. patře a na webu školy.

Volby se budou konat 15. a 16. června 2023 v budově Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace.

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2020/2021

Doplňující volby:

Vzhledem k ukončení mandátu členů Školské rady vyhlašuje ředitel školy doplňující volby do ŠR, a to dvou zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a dvou zástupců za pedagogické pracovníky školy.

Nominace kandidátů

Funkční období člena ŠR je tříleté. Pro volby do ŠR může navrhovat každý zletilý  občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů.
Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději 15 dnů před dnem voleb do ŠR řediteli školy.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Mgr. Petr Froněk, ředitel školy a předseda volební komise, vyzývá oprávněné osoby k podávání návrhů na kandidáty ŠR. Návrhy splňující požadavky  je možné podávat na sekretariátu školy, u paní Jany Bláhové, DiS., do 28.5. 2021.

Listiny kandidátů budou ředitelem školy zveřejněné na internetových stránkách školy a ve sborovně dne 1.6.2021.

Volby se budou konat vždy od 8:00 do 17:00 hodin, ve dnech 14. a 15. června 2021 v budově Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace.Školní rok 2019/2020Školní rok 2018/2019


Školní rok 2017/2018


Doplňující volby

Školní rok 2016/2017


Školní rok 2015/2016


Doplňující volby


Školní rok 2014/2015


Doplňující volby