Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

 • Charakteristika oboru
  Obor je zaměřen na počítačovou podporu projekčních prací, konstrukci a řízení výroby.
 • Uplatnění absolventa
  Konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technický manažer provozu atd.
  Studium všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na strojírenství.
 • Cizí jazyk
  2 cizí jazyky:
  – Anglický jazyk (4 roky)
  – Německý jazyk (2. a 3. ročník)
 • Profilové předměty
  Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů, Nekonvenční technologie, Kontrola a měření, Technické kreslení, Aplikace CAD systémů, Mechanika, Elektrotechnika.
 • Praktické vyučování
  Předmět Učební praxe:
  – výuka 2. a 3. ročník 4 hodiny týdně
  – ve 3. ročníku měsíční praxe ve firmě
 • Zakončení studia
  Maturitní zkouška:
  – Český jazyk a literatura
  – Cizí jazyk nebo Matematika
  – Obhajoba maturitní práce
  – Strojírenská technologie
  – Části strojů

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review