Šablony

Od ledna 2018 škola zahájila realizaci projektu:

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“

Číslo výzvy:                           02_16_035
Registrační číslo:                  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006227
Název projektu:                    EDU SPST_JBC
Číslo jednací projektu:        MSMT-15718/2017

Projektu se účastní:

  • Speciální pedagog, který se bude po celou dobu realizace projektu věnovat žákům s potřebou podpůrných opatření
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele každý měsíc připraví a zrealizuje jednu z uvedených aktivit: kulatý stůl, workshop s různým zaměřením (v rozsahu minimálně 2 hodiny měsíčně po dobu 2 let)
  • 7 pedagogů, kteří se zúčastní stáží u zaměstnavatelů (v rozsahu 40 + 20 hodin)
  • 5 pedagogů se zúčastní aktivity, jejímž cílem je profesní růst pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v cizím jazyce (v rozsahu 80 hodin)
  • 13 pedagogů se bude vzdělávat v oblasti zaměřené na inkluzi (v rozsahu 24 hodin)
  • 1 pedagog své vzdělávání zaměří na oblast ICT (v rozsahu 2 x 8 hodin)
  • 1 pedagog bude své znalosti zdokonalovat v oblasti kariérového vzdělávání (v rozsahu 24 hodin)