Šablony III

Od února 2023 zahájila škola realizaci projektu:

Šablony pro SŠ a VOŠ I OP JAK

Číslo výzvy:                            02_22_003
Registrační číslo:                  CZ.02.02.XX/00/22_003/0003393
Název projektu:                   Šablony 2023

Škola se účastní aktivit:

  • kariérový poradce – zajišťuje podporu žáků SŠ při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání
  • koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ – navazuje kontakty, zjišťuje požadavky firem, vyhledává možné formy spolupráce, realizuje workshopy, kulaté stoly
  • inovativní vzdělávání žáků v SŠ – podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků SŠ s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ – podpora profesního růstu pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání