NAKAP

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498)

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více informací o projektu >>

Klíčová aktivita č. 2: Podpora polytechnického vzdělávání 

  • Podaktivity SŠ:
    • Metodická centra na SŠ
    • Volnočasové aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání žáků SŠ >>
    • Projektové dny (spolupráce ZŠ a SŠ)