Maturitní zkoušky

Dokumenty k maturitním zkouškám

Informace k jarnímu termínu MZ 2022

Harmonogram ústních MZ tříd M4A, M4B

Sdělení MŠMT k termínům konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Nabídka profilových předmětů pro školní rok 2021/2022

Nabídka témat maturitních prací pro MZ 2021/2022

Informace k písemným pracím a obhajobám

Jak napsat maturitní práci – obory L 2021/2022 (.docx)

Jak napsat maturitní práci – obory M 2021/2022 (.docx)

Seznámení žáků s podmínkami konání maturitních zkoušek a možnostmi použití povolených pomůcek


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ŘEŠENÍ MATURITNÍ PRÁCE – obory M

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ŘEŠENÍ MATURITNÍ PRÁCE – obory L


Maturitní okruhy společné pro všechny obory pro školní rok 2021/2022

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Robotika)

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.