Maturitní zkoušky

Opravné maturity – září

Odevzdání maturitních prací nejpozději 31. 8. 2023!

Dokumenty k maturitním pracím 2022/2023

Maturity – podzim 2023

Přihlášku k podzimnímu termínu MZ podejte nejpozději 26. 6. 2023.

Ostatní dokumenty k maturitním zkouškám

Maturitní okruhy společné pro všechny obory pro školní rok 2022/2023

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Robotika)