Maturitní zkoušky

Dokumenty k maturitním zkouškám

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ je 1. prosince 2020.

Sdělení MŠMT k termínům konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky
ve školním roce 2020/2021 – bude upřesněno


Maturitní okruhy společné pro všechny obory pro školní rok 2020/2021

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Robotika)

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.