Maturitní zkoušky

Dokumenty k maturitním zkouškám

Sdělení MŠMT k termínům konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky
ve školním roce 2019/2020

Harmonogram obhajob maturitních prací

Harmonogram ústní části

Maturitní okruhy pro obor vzdělávání 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

Maturitní okruhy pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

Maturitní okruhy pro obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač


Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.