Nástrojař

Instructor
Moocher
1 student enrolled
0
0 reviews
 • Description
 • Curriculum
 • Reviews
H_nastrojar

23-52-H/01 Nástrojař

 • Charakteristika oboru
  Obor je zaměřen na výrobu, ošetřování, udržování a opravu nástrojů a pracovní pomůcek.
 • Uplatnění absolventa
  Nástrojař (pro obrábění, plošné i objemové tváření, tváření plastů, tlakové lití kovů, razidla, nožířské zboží, humánní a veterinární lékařství), nožíř, rytec kovů, rýsovač, opravář, montér atd.
  Studium nástavbových oborů nebo nástup do vyššího ročníku studijních strojních oborů.
 • Cizí jazyk
  Anglický jazyk
 • Profilové předměty
  Technologie, Technické kreslení, Strojnictví, Nauka o materiálu.
 • Praktické vyučování
  Předmět Odborný výcvik:
  – výuka 1. až 3. ročník každý druhý týden
  – 1. ročník – ruční zpracování kovů, truhlárna, kovárna, montáž, 2. ročník – oborově zaměřený výcvik
  – ve 3. ročníku praxe ve firmě
 • Zakončení studia
  Závěrečná zkouška (Celostátní jednotné zadání):
  – písemná, praktická, ústní