Elektrikář

26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud

 • Charakteristika oboru
  Obor je zaměřen na montáž a servis elektronických zařízení.
 • Uplatnění absolventa
  Opravář spotřební elektroniky, mechanik elektronik, elektrikář zabezpečovacích zařízení, elektromontér, elektronik-údržbář atd.
  Studium nástavbových oborů nebo nástup do vyššího ročníku studijních elektro oborů.
 • Cizí jazyk
  Anglický jazyk
 • Profilové předměty
  Elektrotechnika, Elektronika, Měření a diagnostika, Technické kreslení, Elektronická zařízení, Elektrické stroje a přístroje.
 • Praktické vyučování
  Předmět Odborný výcvik:
  – výuka 1. až 3. ročník každý druhý týden, 1. a 2. ročník – oborově zaměřený výcvik
  – ve 3. ročníku praxe ve firmě
 • Možnost získání § 5 vyhlášky 50/1978 Sb. po závěrečné zkoušce.
 • Zakončení studia
  Závěrečná zkouška (Celostátní jednotné zadání):
  – písemná, praktická, ústní

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review