Materiály pro výuku

Informatika (INF)
Otázky k opakování Ing. Bernard zde
Zadání
Zdrojový exceovský soubor pro úlohu Textové soubory Ing. Bernard zip
PHP a MySQL – instalace
Instal balíček PsPAD, PHP, MySQL, PHPMyAdmin pro Win 7 Ing. Bernard zip
Postup instalace PHP na domácí počítač – OS Win 7 (pdf) Ing. Bernard zip
PHP a MySQL – výuka
Hod 01 – úvod do vyuky PHP, nastavení počítače Ing. Bernard zip
Hod 02 – algoritmizace dat Ing. Bernard zip
Hod 03 – pspad editor, základní příkazy v php Ing. Bernard zip
Hod 04 – základní pojmy a příkazy PHP Ing. Bernard zip
Hod 05 – operátory, typy proměnných Ing. Bernard zip
Hod 06 – procedury a funkce Ing. Bernard zip
Hod 07 – rozhodování Ing. Bernard

zip

Hod 08 – cykly v programu Ing. Bernard zip
Hod 09 – textové soubory a práce s řetězci Ing. Bernard zip
Hod 10 – vzorovy priklad /čtení hodnot, zpracování, zápis / Ing. Bernard zip
Hod 11 – vztah php a html Ing. Bernard zip
Hod 12 – struktura stránky, kódování utf-8 Ing. Bernard zip
Hod 13 – tabulka, zobrazení hodnot v tabulce, css Ing. Bernard zip
Hod 14 – formulář, vlastnosti formuláře, metody GET, POST Ing. Bernard zip
Hod 15 – formulář, vlastnosti formuláře, kaskádní styly Ing. Bernard zip
Hod 16 – kontrola položek a vstup datumu – javascript Ing. Bernard zip
Hod 17 – vytvoření tabulky v excelu, export do csv souboru, příklad Ing. Bernard zip
Hod 18 – mysql – základní pojmy Ing. Bernard zip
Hod 19 – mysql – import dat, výpis skriptem, připojení na mysql Ing. Bernard zip
Hod 20 – řešení zadaného příkladu Hod 17 Ing. Bernard

zip

Activ Inspire pro domácí instalaci Ing. Bernard zip
Klávesové zkratky Ing. Bernard pdf
XHTML a Grafika – výuka
Hod 01 Ing. Bernard zip
Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.