Školská rada

Školská rada

Zápis z jednání školské rady 24. 10. 2018 >>
Zápis z jednání školské rady 31. 6. 2018 >>

Doplňující volby květen 2018

Vyhlášení voleb >>
Volební komise >>
Zpráva volební komise >>
Složení školské rady s platností od 29. 05. 2018 >>
Jednací řád >>

Doplňující volby duben 2018

Vyhlášení voleb >>
Volební komise >>
Volební řád >>
Nominační list kandidáta >>
Čestné prohlášení kandidáta >>
Zpráva volební komise >>

Doplňující volby listopad 2017

Vyhlášení voleb >>
Volební komise >>
Volební řád >>
Nominační list kandidáta >>
Čestné prohlášení kandidáta >>
Zpráva volební komise >>

Zápis z jednání školské rady 16. 10. 2017 >>
Zápis z jednání školské rady 01. 09. 2017 >>
Zápis z jednání školské rady 08. 06. 2017 >>
Zápis z jednání školské rady 19. 10. 2016 >>
Rada Libereckého kraje jmenovala za zřizovatele
s účinností od 01.09.2016 do Školské rady Ing. Ivetu Valentovou >>

Zápis z jednání školské rady 24. 5. 2016 >>

Doplňující volby listopad 2015

Vyhlášení voleb a volební komise >>
Kandidáti do školské rady >>
Výsledky voleb z řad zletilých žáků >>
Složení školské rady s platností od 12. 11. 2015 >>

Školská rada 2015/2016 >>
Zápis z jednání školské rady 12. 10. 2015 >>
Jednací řád platný od 12. 10. 2015 >>

Volební řád pro volby do školských rad >>
Formulář pro nominaci kandidáta >>

Rada Libereckého kraje jmenovala za zřizovatele s účinností od 22. dubna 2015 do školské rady Mgr. Martina Kubáče >>

Doplňující volby duben 2014

Vyhlášení voleb >>
Volební komise >>
Kandidáti >>
Výsledky voleb – rodiče žáků (zákonní zástupci) >>
Složení školské rady s platností od 1. 9. 2014 >>

Doplňující volby leden 2014

Dne 15. listopadu 2011 proběhly volby v době konání třídních schůzek, kterých se zúčastnili všichni přítomní rodiče a zákonní zástupci žáků. Byla navržena jediná kandidátka paní Miloslava Titlbachová. Více informací >>.

Vyhlášení voleb >>
Volební komise >>
Kandidáti >>
Výsledky voleb – pedagog >>
Složení školské rady >>
Zástupce z řad zletilých žáků >>

Tento web používá cookies a žádá vaše osobní údaje, aby vám zpříjemnil prohlížení.