Maturitní zkoušky

Konání obhajob maturitních prací  a maturitních zkoušek učebna 337

dne 11. 9. 2017 >>
dne 12. 9. 2017 >>
dne 13. 9. 2017 >>

 

Podzimní termín maturitní zkoušky

Informace k MZ podzim 2017  >> zde
Přihlašování žáků k MZ podzim 2017 >> zde
Přehled důležitých termínů MZ podzim 2017   >> zde

Formulář přihlášky         >>  zde

Nabídka profilových předmětů pro školní rok 2016 - 2017 (.pdf)
Maturitní okruhy z cizího jazyka (.pdf)
Maturitní okruhy pro předmět strojírenská technologie  (.pdf)
Maturitní okruhy pro předmět elektrotechnika (.pdf)
Maturitní okruhy pro předmět mechatronika (.pdf)
Maturitní okruhy pro předmět stavba a provoz strojů (.pdf)
Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro MZ jaro 2017 (.pdf )
Nabídka témat maturitních prací pro MZ jaro 2017 (.pdf)

Jak napsat maturitní práci  (.pdf)