ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH VYUČOVACÍCH METOD A ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A GYMNÁZIÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

logo

 

 

 

 

Projekt Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje usiluje o rozvoj činností k využití ICT technologií do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na středních školách a gymnáziích v rámci Libereckého kraje a aplikaci těchto získaných dovedností do výuky žáků středních škol.
Projekt je určen pro pedagogy středních škol a gymnázií Libereckého kraje a žáky, kteří budou osloveni prostřednictvím pedagogů partnerských škol projektu.
Projekt usiluje o posílení efektivního využívání ICT ve výuce, která umožňuje i aktivní zapojení žáků.
Pedagogové budou školeni v práci s ICT a na základě získaných dovedností vytvoří vlastní výukové hodiny s využitím ICT ve svých předmětech. Zvýšením kompetencí učitelů v oblasti ICT bude podpořeno zlepšení školního klimatu a kooperujícího prostředí mezi žáky a učiteli, neboť  žáci často v práci s ICT technikou převyšují své učitele a ti se brání k zavádění těchto moderních metod do výuky. Plánované aktivity projektu budou realizovány školícími odbornými firmami a zapojenými partnery v projektu.

 

Žadatelem projektu je Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15, Liberec 3, příspěvková organizace.
Jedním z devíti partnerů projektu je i naše škola Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace.

 

Další partneři projektu:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, p. o.
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, p. o.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707, p. o.
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, p. o.
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, p. o.

V rámci projektu byly vytvořeny a do školního vzdělávacího plánu začleněny následující vzorové výukové hodiny:

  • Ing. Ludvík Bém (DUMY ke stažení zde)
  • Mgr. Václav Franzke (DUMY ke stažení zde)
  • Mgr. Petr Froněk (DUMY ke stažení zde)
  • Bc. Lea Hušková (DUMY ke stažení zde)
  • Mgr. Vlasta Nykrínová (DUMY ke stažení zde)
  • Mgr. Antonín Raulím (DUMY ke stažení zde)