PODPORA VÝUKY V CIZÍCH JAZYCÍCH NA SPŠT

Logo projektu

 

Projekt  je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Datum zahájení projektu:     01. 09. 2010
Datum ukončení projektu:    31. 05. 2012

Celkové způsobilé náklady projektu: 905 404,56 Kč

Realizační tým projektu

Kolektiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manažerka projektu (Ing. Vlasta Fischerová)
Účetní projektu (Milada Hofmanová)

Anglický jazyk (Mgr. Václav Franzke)
Německý jazyk (Mgr. Vlasta Nykrínová)

Technické kreslení a deskriptivní geometrie (Ing. Andrea Svobodová)
Stavba a provoz strojů (Ing. Andrea Svobodová) 
Strojírenská technologie (Ing. Jana Zouharová)
Matematika (Mgr. Jana Dušková)

Přílohy

Příspěvek 01. k tomuto projektu  zde ( pdf )
Příspěvek 02. k tomuto projektu  zde ( pdf )
Příspěvek 03. k tomuto projektu 2010  zde ( pdf )
Příspěvek 04. k tomuto projektu 2010  zde ( pdf )
Příspěvek 05. k tomuto projektu 2010  zde ( pdf )
Příspěvek 06. k tomuto projektu 2011  zde ( pdf )
Příspěvek 07. k tomuto projektu 2011  zde ( pdf )
Příspěvek 08. k tomuto projektu 2011  zde ( pdf )
Příspěvek 09. k tomuto projektu 2012  zde ( pdf )
Příspěvek 10. k tomuto projektu 2012  zde ( pdf )
Příspěvek 11. k tomutoi projektu 2013 zde ( pdf )
Příspěvek 12. k tomutoi projektu 2013 zde ( pdf )
Příspěvek 13. k tomutoi projektu 2013 zde ( pdf )
Příspěvek 14. k tomutoi projektu 2015 zde ( pdf )
Příspěvek 14. k tomutoi projektu 2016 zde ( pdf )
Příspěvek 14. k tomutoi projektu 2017 zde ( pdf )

Přiložená prezentace.ppt zde (zip)  Fotogalerie >>

Modul MAT

Angličtina

Výrazy a jejichj úpravy
Trigonometrie
Aritmetická posloupnost
Derivace funkce

Němčina

Výrazy a jejichj úpravy
Trigonometrie
Aritmetická posloupnost
Derivace funkce

Modul SPS

Angličtina

Hřídele a hřídelové čepy
Brzdy a spojky
Dopravni prostředky
Spalovací motory
Dvoudobý zážehový motor
Kolové brzdové ústrojí

Němčina

Hřídele a hřídelové čepy
Brzdy a spojky
Dopravni prostředky
Spalovací motory
Dvoudobý zážehový motor
Kolové brzdové ústrojí

Modul STT

Angličtina

Mechanické vlastnosti materiálů
Obrábění paprskem elektronů
Elektrochemické obrábění, elektroerozivní obrábění
Tváření za tepla - kování

Němčina

Mechanické vlastnosti materiálů
Obrábění paprskem elektronů
Elektrochemické obrábění, elektroerozivní obrábění
Tváření za tepla - kování

Modul TKG

Angličtina

Šroubové spoje
Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
Pera a klíny
Ložiska a těsnění
Hřídele a tvarové prvky hřídelů
Pružiny a výkres součásti
Synchronní modelování v programu Solid Edge

Němčina

Šroubové spoje
Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
Pera a klíny
Ložiska a těsnění
Hřídele a tvarové prvky hřídelů
Pružiny a výkres součásti
Synchronní modelování v programu Solid Edge