PROJEKT ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ KVALITY

logo

 

 

 

 

Do projektu „Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji“, realizovaného Libereckým krajem ve spolupráci se společností ATTEST, s.r.o., byla škola byla zapojena od samého počátku.


Projektu se účastnilo 20 středních škol bez rozdílu zřizovatele. Financován byl z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prostředky Evropského sociálního fondu) a ze státního rozpočtu České republiky.


Cílem projektu bylo sjednotit způsob hodnocení kvality vzdělávání středních škol a poskytnout nástroj ředitelům škol pro rychlé a zároveň efektivní hodnocení celé školy. Vlastní zavádění standardů kvality probíhalo formou konzultací na jednotlivých školách.


Projekt byl realizován od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2013, měl několik klíčových aktivit a nyní je v době udržitelnosti.
Škola prošla opakovaně (v roce 2010 a 2012) dotazníkovým a auditním šetřením mapujícím kvalitu poskytovaného vzdělávání.


Na zavedení standardů kvality ISO 9001:2009 se škola připravovala několika etapách:

1. stanovení politiky kvality
2. stanovení procesů školy 
3. popis jednotlivých procesů
4. stanovení efektivity procesů
5. zpracování Příručky kvality
6. provedení interního auditu.

Více o projektu naleznete zde 

Ing. Vlasta Fischerová, ředitelka školy

 

 

 

a