PROJEKT ENERSOL 2011

logo

 

V projektu ENERSOL je škola zapojena od roku 2010.
Projekt Enersol je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie.


Účast školy v projektu zajišťuje každoročně Ing. Dagmar Volanská a účastní se společně s vybranými žáky školy pořádaných konferencí, seminářů a soutěží.
Více obecných informací naleznete zde.

Krajská ekologická konference a soutěž ENERSOL je každoročně pořádána v sídle Libereckého kraje. Žáci škol Libereckého kraje zde prezentují své vzdělávací projekty a nejlepší z nich postupují do kola republikového.

Bližší informace k ENERSOL 2013 najdete zde.

Krajská ekologická konference a soutěž ENERSOL 2013 se konala v sídle Libereckého kraje 13. února 2013.

 

Ing. Vlasta Fischerová, ředitelka školy