logo

PROJEKT INVESTICE DO VYBAVENÍ PRO PRAXI A ODBORNÝ VÝCVIK ŽÁKŮ SPŠT

 

Vybavení dílen pro praktické vyučování v oborech se zaměřením na strojní obrábění, opravy automobilů, elektroniku a stavebnictví přišlo na více než pět milionů korun. Potřebné finance škola získala v rámci projektu Investice do vybavení pro praxi a odborný výcvik žáků SPŠT Jablonec nad Nisou spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Regionálního  operačního programu ROP NUTS II Severovýchod 2007 – 2013. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvořit zázemí pro kvalitní a moderní výuku odborných technických předmětů a tím vytvoření lepších podmínek pro uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Díky modernímu vybavení se škola dostává na úroveň, která odpovídá jejímu postavení v soustavě středních škol zřizovaných Libereckým krajem.

Žáci provádějí odborný výcvik na zařízení a strojích se kterými se běžně setkávají v provozních firmách, což jim usnadňuje adaptaci při přechodu do nového pracovního prostředí po ukončení studia v naší škole. Další cíl projektu se naplňuje zejména tím, že se žáci školy setkávají s vysokým technickým standardem pořízených strojů a to je pozitivně motivuje pro jejich další celoživotní vzdělávání.Projekt „Investice do vybavení pro praxi a odborný výcvik žáků SPŠT“ prošel bez připomínek dne 16. 4. 2015 závěrečnou kontrolou posledního roku udržitelnosti.

Kontrola byla provedena Úřadem regionální rady a zástupcem zřizovatele školy a celý projekt byl úspěšně ukončen.

 

16. 4. 2015 Fischerová, ŘŠ