log-esf

 

 

 

Datum zahájení projektu:  01. 02. 2013
Datum ukončení projektu:  30. 04. 2014

Obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit kompetence nepedagogických pracovníků tří škol: SOŠ Liberec, SŠHL Frýdlant a SPŠT Jablonec nad Nisou a rozvíjet je v oblastech jejich odbornosti se specifickým důrazem na interiorizaci cílů kurikulární reformy i těmito pracovníky zúčastněných škol. V projektu Efektivní škola se proškolí celkem 62 nepedagogických pracovníků v rámci tří klíčových aktivit. V oblasti osobnostního rozvoje nepedagogických pracovníků probíhá vzdělávání ve čtyřech modulově uspořádaných dnech celkem pro 30 účastníků. Významným trendem v moderním stravovacím zařízení je zdravá výživa, proto druhá klíčová aktivita je určena pro 11 nepedagogických pracovníků tří zúčastněných škol, kteří se pohybují na obchodně provozních pozicích. Neméně důležitá třetí klíčová aktivita je zaměřena na oblast efektivního využívání ICT a je určena pro 21 nepedagogických pracovníků ve třech uspořádaných modulech pro prohloubení jejich znalostí.

Projekt Efektivní škola je řízen týmem, jehož členy jsou také koordinátoři cílových skupin SŠHL Frýdlant a SPŠT Jablonec nad Nisou.

Příručky ke stažení:

Zásady zdravé výživy a hygiena stravovacích provozů >>
Příručka pro komunikaci nepedagogických pracovníků >>
Efektivní využívání ICT >>

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky