Kontakty školy

Select a contact:

Contact

učitel, metodik primární prevence

Phone: 483 359 208

Mobile: 602 164 153