MODERNIZACE VÝUKY TECHNICKÝCH ŠKOL LK
PROSTŘEDNICTVÍM INOVACÍ ŠVP A KURIKULA

Logo projektu

 

PEDAGOGOVÉ  UČÍ PODLE PŘÁNÍ  BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ

V OSNOVÁCH VŠECH TYPŮ ŠKOL  POSTRÁDAJÍ PŘEDMĚT ETIKA

 

Jaké formy výuky zvolit? Které předměty ponechat a které posílit? Jaké moderní pomůcky a způsoby vzdělávání nabídnout zájemcům o studium technických oborů? Takové odpovědi hledali účastníci konference, která se konala ve Střední průmyslové škole technické. Projekt, v němž je tato střední škola partnerem liberecké Střední školy strojní, stavební a dopravní, vyvrcholil společným jednáním všech vyučujících. Od začátku školního roku spolupracovali odborné metodické komise a skupiny v oblasti přípravy školních vzdělávacích programů. Obě školská zařízení nabízejí podobné oborové zaměření a bylo tedy o čem rokovat a co řešit.

 

Současný nedostatečný zájem o technické obory není určitě důsledkem nekvalitní výuky. Za úvahu stojí, zda rodiče směřují své ratolesti vždy tím správným směrem a v rámci jejich možností. Regionální firmy začínají opět navyšovat zájem o absolventy jak odborných, maturitních oborů, tak tříletých s výučním listem. Posadit tedy synka za každou cenu do lavice gymnázia nemusí být vždy perspektivní. Šikovný instalatér, zedník, automechanik nebo zámečník patří v hledáčku zaměstnavatelů Jablonecka mezi stále požadované profese. Také perspektivních a průbojných strojařů a konstruktérů bude za chvílí v regionu nedostatek. Právě proto dostaly učební materiály k dispozici i zástupci zaměstnavatelské sféry, aby sami stanovili, co požadují od nových pracovníků a jaké na ně budou klást požadavky. Po pečlivém zpracování pak školy jejich požadavky do učebních osnov zařadily.a společně vytvořily reální profil absolventa.

 

Obě školy chtějí perspektivu technického zaměstnání zviditelnit a nabídnout studentům ty nejlepší podmínky. |Na jednodenní konferenci účastníci probírali předmět po předmětu, porovnávali studijní výsledky žáků a učební osnovy. Podklady k jednání byly výsledkem mravenčí práce týmů, několika dotazníků i praktických činností. Každý učitel měl příležitost porovnat svoje požadavky a způsoby výuky a prodiskutovat je s ostatními.

 

Že se projekt Modernizace výuky technických oborů netýkal pouze odborných předmětů potvrdila velmi živá debata na téma, co a do jaké míry mají žáci zvládat v rámci občanské výchovy, ekologie, přírodovědného minima a samozřejmě jazyků. Právě výuka jazykových znalostí bude v nových učebních plánech u strojírenských oborů posílena. Přítomní se však shodli, že v učebních osnovách nejen středních škol postrádají předmět etika, jenž by garantoval slušné chování a vystupování žáků, které mnohdy rodina nezvládne, základní škola výchovu nedohoní a střední jen těžko napravuje..

 

Setkání pedagogů tohoto typu je zárukou kvality výuky jak v jablonecké průmyslové, tak v liberecké odborné škole. Učitelé mají zájem učit dobře, držet krok s moderní dobou, reagovat na požadavky zaměstnavatelů, připravit takové absolventy, které mohou firmy bez obav přijmout.

 

Na závěr školního roku přineslo jednání podnětné závěry z výuky uplynulých deseti měsíců a bezpochyby také vyšší laťku pro zářijový start.

 

Na začátku školního roku jsme.jako partnerská škola, začali realizovat projekt s názvem Modernizace výuky technických škol Libereckého kraje prostřednictvím inovací školních vzdělávacích programů. Nositelem projektu je liberecká Střední škola strojní, stavební a dopravní. Technické zaměření obou vzdělávacích subjektů umocnilo hlavní úkol projektu podpořit úroveň a kvalitu vzdělávání v technických oborech. Dvouletý projekt umožní vyhodnotit výuku nejpožadovanějších technických škol v regionu.
Úvodní schůzky brzy nahradila plánovaná setkání, konaly se workshopy učitelů jednotlivých, odborných předmětů. Vyvrcholením prvního, projektového, školního roku byla konference skoro stovky pedagogů obou škol. Učitelé v rámci několika oblastí společně vyhodnotili stávající výuku podle nových ŠVP a zaměřili se na jejich inovaci a zkvalitnění, a to hlavně u oborů, které vyučují obě školy.

 

V úvodní etapě se kolektivy vyučujících věnovaly evaluaci 22 společných ŠVP a jejich následné aktualizaci dle podmínek výuky a požadavků trhu práce a budoucích zaměstnavatelů, k nimž absolventi nastoupí. Zástupci firem se podíleli už na přípravě školních vzdělávacích programů a řekli si své k tomu, jaké absolventy potřebují a co od nich budou požadovat. Doladěné a upravené výukové materiály, které budou hlavním výstupem projektu, by měly zaručit kvalitní výukový proces reagující na požadavky regionálních firem. Vedení obou škol klade velký důraz na kontakt s partnerskými firmami a možnost vzdělávat budoucí techniky a strojaře v rámci odborné praxe přímo ve firmách.

 

Přínosem projektu, jenž vyvrcholí v roce 2011, bude zcela určitě vzájemná výměna zkušeností a poznatků z odborné výuky, společné řešení problémů a možnost srovnání jak odborných znalostí, tak měkkých kompetencí žáků dvou velmi podobných škol. Příjemným materiálním přínosem je již dnes deset notebooků pro každou školu a interaktivní tabule, které tak výuku zkvalitní již od samého začátku projektu.

 

Ing. Mgr. Dagmar Březinová
ředitelka SPŠT Jablonec n.N.

Přílohy:

Evaluace strojních oborů (.pps - prezentace)
Hospodářský zeměpis (.pps prezentace)