Termíny zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení do SŠ

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení na základě § 60e školského zákona:

OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
Do 2 pracovních dní po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATEM ukončí ředitel školy hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům odešle následně rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel střední školy zřizované Libereckým krajem zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 27. 4. 2018 ve 13:00.

Termín pro nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí je stanoven na 27. dubna 2018 od 12 do 13 hodin.

OBORY VZDĚLÁNÍ, KDE SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NEKONÁ:
Termín pro nahlížení do spisu a možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí je stanoven na 20. dubna 2018 od 8 do 14 hodin.

Ředitel školy zveřejnění seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí, a to v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2018.

Poučení pro přijaté uchazeče tříletých učebních oborů  >>

Výsledky přijímacího řízení - učební obory >>

Technowizz

Ve čtvrtek 12. dubna předali zástupci Ústecké komunitní nadace spolu s generálním ředitelem společnosti AGC Automotive Czech, panem Luďkem Steklým, symbolické šeky vítězným školám v soutěži Technowizz. Mezi tyto vítězné školy patří i SPŠT a to díky projektu "Návrh elektrického ovládání pohybu kamery pro kontrolu prasklého síta", na kterém pracovali žáci Medard Vacek, Miroslav Špringer a Vít Nesvatba. Oborným garantem projektu byl pan Tomáš Vacek. Nejen, že každý z žáků získal finanční ohodnocení, ale také získali pro školu příspěvek ve výši 30 000,-, který bude použit na další rozvoj školy a to v podobě zakoupení 3D skeneru. 

Tímto žákům a panu Vackovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a získané finanční prostředky pro rozvoj. 

 

Volejbal

Ve čtvrtek 5. dubna se žáci SPŠT zúčastnili volejbalového turnaje v Tanvaldě. Umístili se na krásném 3. místě. Tímto jim gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Amavet 2018

Ve čtvrtek 22. března 2018 proběhlo v budově krajského úřadu Libereckého kraje krajské kolo soutěže vědeckých a technických projektů. 
Střední průmyslovou školu technickou na soutěži úspěšně reprezentovali, v kategorii středoškolák, tito žáci: Veronika Netušilová s projektem Setrvačnost lidského oka, Vít Nesvatba s projektem Robotické frézování a Jiří Kočí s projektem Bezdrátové nabíjení elektromobilu. Za svou úspěšnou reprezentaci se spolu s žáky jiných škol podívají do Francie. Jiří Kočí navíc postoupil do celostátního kola. 

 

Technowizz

Soutěž Technowizz pořádá Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s firmou AGC, s. r. o. a odstartovala již v říjnu, kdy žáci navštívili firmu AGC, s. r. o. a mohli si vybrat z 5 zlepšujících projektů. Naši žáci si vybrali 2 projekty: Elektrické ovládání posuvu kamery pro kontrolu prasklého síta a Návrh zařízení kontroly konektoru pro napájení. 

V úterý 20. března byli žáci obhájit své projekty před komisí složenou ze zaměstnanců firmy
AGC, s. r. o. a měli tak jedinečnou možnost vyzkoušet si obdobu obhajoby maturitní práce. Výsledky soutěže budou známy do konce března. 

Děkujeme žákům 4. ročníku Vítu Nesvatbovi, Veronice Netušilové, Miroslavu Špringerovi a Medardu Vackovi a také odborným garantům Ing. Jiřímu Kočímu a Tomáši Vackovi za reprezentaci školy.

  

Matematická soutěž 2018

V pátek 9. března proběhlo školní kolo matematické soutěže. Nejlepší řešitelé postoupili do celorepublikového kola, které se konalo 23. března v Liberci. Jednalo se o tyto žáky: Ondřej Boháček, Jaroslav Máchal, Daniel Zarevo, David Ryšavý a Michael Morávek z 1. ročníků a Adam Weiss, Lukáš Vosecký, Dominik Krátký, Roman Malý a David Horák ze 2. ročníků. Výsledky budeme znát nejdříve za měsíc. Žákům SPŠT držíme palce a děkujeme za reprezentaci školy.

  

 

T-PROFI - Talent pro firmy

V úterý 6. 3. 2018 se naši žáci zúčastnili krajského kola odborné soutěže T-PROFI - Talent pro firmy. Tuto soutěž pořádá Krajská hospodářská komora Liberec s cílem podpořit polytechnickou výuku, prověřit šikovnost a dovednosti žáků a studentů a vyzkoušet si práci v týmu. Náš tým byl složen ze žáků druhého ročníku oboru Mechanik seřizovač - Lukáše Svozila, Davida Půlpána, Martina Slavíka a Václava Loubka a ze tří žáků páté třídy ZŠ Železný Brod, Školní. Posledním členem týmu byl odborník z praxe pan Rudolf Šrámek.

Žáci SPŠT se svým týmem v soutěži zvítězili a postupují tak do celostátního kola, které proběhne 19. dubna 2018.

O této soutěži byla také reportáž ve zpravodajství České televize (Události v regionech), podívat se na ní můžete zde. Začátek reportáže 23:36.

  

Stavebnice Fischer

Pro výuku základů robotiky (obor Mechanik elektrotechnik - robotika, částečně i obor Elektrotechnika - mechatronika) máme k dispozici novou stavebnici Fischer. Tato stavebnice umožňuje procvičovat základy konstrukce a řízení a programování robotických mechanismů. Na fotografii je model továrny včetně skladového hospodářství (skladování, manipulace a výroba - robot zajišťuje transport i opracování výrobku), postavený právě z této stavebnice. Model se skládá z celkem 5 částí, kdy každá část má svůj vlastní řídící systém s operačním systémem Linux. Všechny tyto části vzájemně spolupracují. 

Modernizace panelů pro výuku automechaniků

Začátkem roku 2018 byly modernizovány výukové panely pro automechaniky. Žáci se na těchto panelech učí sériovou a paralelní diagnostiku. Sériová diagnostika čte z paměti závad z řídících jednotek, u diagnostiky paralelní se jedná o vlastní měření (diagnostika pomocí multimetru a osciloskopu). 

          

Videa SPŠT na YouTube

youtubePodívejte se na naše nová videa na YouTube.

 video video  video video

Autoservis školy

Autoservis SPŠT nabízí:

autoservis smallPro více informací klikněte zde >>

 

Registrační systém školy Škola On Line

skolaonlineŠkola již několik let využívá školní informační systém Škola On Line. V tomto systému jsou zaregistrování všichni studenti školy. Na webových stránkách Školy On Line jsou žáci i rodiče  informování o aktuálním rozvrhu třídy, suplování, hodnocení v jednotlivých předmětech, akcích školy. Rodičům doporučujeme, aby si aktivovali svůj vlastní přístup do tohoto systému (postup je uveden dále). Mohou své děti ihned omlouvat pokud náhodou ve škole chybí. Budou v těsnějším kontaktu se školou. 

Návod na  registraci po obdržení PINu je zde  >>.

Ubytování žáků

Pro naše žáky nabízíme možnost ubytování. Více informací zde >>ubytovani

Novinky ve školním stravování

scolarestFirma Scolarest přináší některé změny ve stravování žáků v roce 2015. Více podrobností naleznete zde >>

Vnitřní řád školní jídelny zde >>